لیزر موهای زائد چیست؟
10 خرداد

لیزر موهای زائد چیست؟

لیزر موهای زائد یک روند پزشکی میباشد که از یک لیزر – یک اشعه نوری شدید و جهنده – برای حذف موهای زائد استفاده میشود. در طی حذف موهای زائد با لیزر، اشعه ی لیزر از طریق پوست به فولیکول موی فرد میرسد.(لیزر موهای زائد چیست؟) گرمای شدید لیزر، به فولیکول مو آسیب وارد میکند(لیزر موهای زائد […]