راه های مقابله با آکنه
24 شهریور

راه های مقابله با آکنه

برای مقابله با آکنه تنها استفاده از لوسیون های ضد آکنه موثر نیست در صورتی که روشهای ساده زیر را انجام دهید و تغییر در زندگی روزانتان ایجاد کنید وضعیت آکنه بهتر می شود. 1.بیشتر بخوابید بر اساس مطالعاتی که در رابطه با خواب انجام شده هر 1 ساعت کم خوابی باعث افزایش 14% استرس […]