آنتی بیوتیک و درمان جوش
10 آبان

آنتی بیوتیک و درمان جوش

رابطه آنتی بیوتیک و درمان جوش استفاده از آنتی بیوتیک یکی از درمان های مهم برای آکنه های قرمز، جوش های چرکی یا کیست، است. آنتی بیوتیک و درمان جوش : چرا آنتی بیوتیک ها برای درمان جوش موثرند؟ دو دلیل وجود دارد: ۱.اولین و مهمترین دلیل اینست که در بدن ما باکتریهای بیخطر وجود […]