لیزر لیپولیز چیست؟
21 خرداد

لیزر لیپولیز چیست؟

اين سيستم ليزر كه در 31 اكتبر 2006 در سازمان دارو(لیزر لیپولیز چیست؟) و غذاي آمريكا (FDA) به تاييد رسيده است، روشي است كه طي آن از يك فيبر نوري ليزر داخل بافتي جهت رفع چاقي استفاده ميشود. در اثر تابش اشعه ليزر،(لیزر لیپولیز چیست؟) چربي ها به صورت نيم مايع در مي آيد. كه  […]