برنزه کردن پوست
17 شهریور

برنزه کردن پوست

Tanning واژه ای اروپایی است در گذشته بسیاری از اروپاییان ساکن مناطق که نور خورشید در آنها کم بود فصولی از سال را در مناطق ساحلی و گرم می گذرانند و برای دریافت نور خورشید و تولید ویتامین د  از حمام آفتاب بهره می بردند امروزه  در بسیاری از نقاط جهان این روش به عنوان […]