تغذیه چه نقشی در سلامت پوست و موی ما دارد؟
۲۱ آذر

تغذیه چه نقشی در سلامت پوست و موی ما دارد؟

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: نقش تغذیه در سلامت پوست مو در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com […]

علت و روش های درمانی کک و مک
۱۸ آذر

علت و روش های درمانی کک و مک

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: کک و مک، در برنامه تلویزیون سیب سلامت. آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com  

درمان جای جوش بعد از تکمیل درمان
۱۵ آذر

درمان جای جوش بعد از تکمیل درمان

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: درمان جای جوش بعد از تکمیل درمان، در برنامه تلویزیون سیب سلامت. آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : […]

شناخت کامل پوست
۱۲ آذر

شناخت کامل پوست

شناخت کامل پوست، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com

جوش های صورت
۸ آذر

جوش های صورت

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: جوش های صورت، در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com  

روش های درمانی لکه های پوستی تیره
۴ آذر

روش های درمانی لکه های پوستی تیره

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: روش های درمانی لکه های پوستی تیره، در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : […]

قطع ریزش مو با لیزر امکان پذیر است؟
۱ آذر

قطع ریزش مو با لیزر امکان پذیر است؟

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: قطع ریزش مو با لیزر امکان پذیر است؟، در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت […]

برای سلامتی پوست و مو شما چه کاری انجام می دهید؟
۲۹ آبان

برای سلامتی پوست و مو شما چه کاری انجام می دهید؟

گزارش مردمی، در رابطه با: برای سلامتی پوست و مو شما چه کاری انجام می دهید؟ آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com شما هم […]

درمان جای آبله مرغون و سالک
۲۷ آبان

درمان جای آبله مرغون و سالک

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: درمان جای آبله مرغون و سالک، در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس وب سایت : https://drjooya.com

چرا انقدر موضوع پوست و مو برای ما اهمیت دارد؟
۲۴ آبان

چرا انقدر موضوع پوست و مو برای ما اهمیت دارد؟

توضیح کامل دکتر جویا در رابطه با: چرا انقدر موضوع پوست و مو برای ما اهمیت دارد، در برنامه تلویزیون سیب سلامت، آقای دکتر ابوالفضل جویا بورد تخصصی پوست، لیزر و زیبایی آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، مجتمع سپهر، طبقه اول، واحد ۵ تلفن تماس: ۳۶۶۹۲۹۷۴-۰۳۱ ساعات پذیرش همه روزه عصرها با تعیین وقت قبلی آدرس […]